Jogi, Gazdasági környezet

Más felületeken sokat lehet olvasni a fenntarthatatlan fejlődés problémáiról, várható következményeiről, hatásairól a Földre, az emberiségre, valamint a fennmaradásunk, a fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében hozott globális, EU-s, magyarországi intézkedésekről. Néhány fontos mérföldkő:

  • ENSZ Fenntartható fejlődési célok (17 SDGs), 2015
  • Párizsi Egyezmény 2015. Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye
  • EU Zöld Megállapodás (Green Deal), 2019
  • EU Taxonómia Rendelet, 2020
  • EU intézkedéscsomag a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsításáról, 2022
  • 2021. évi II. törvény egyes hulladékgazdálkodási és energetikai törvények módosításáról
  • 301/2021. (VI. 1.) Korm. rendeletet az egyes egyszer használatos, valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásáról
  • Magyarország nemzeti stratégiája a körforgásos gazdaságra történő átállásról, 2023
  • 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól (Műanyag, fém és üveg palackok kötelező visszaváltási rendszere, DRS)
  • 2023. évi CVIII. törvény a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról (röviden ESG törvény)