Szolgáltatások, vállalati, üzletviteli tanácsadási területek

 

 

Vállalati ESG, vállalati fenntarthatóság 

A vállalati ESG, vállalati fenntarthatóság témaköreiben kollégámmal
Dr Hegedűs Évával
www.drhegeduseva.hu 
vállaljuk a teljes vállalatot érintő komplex tanácsadási, szakértői tevékenységet, vagy igény esetén egy-egy részfeladat megoldását, vagy a megoldásában történő szakmai együttműködést, közreműködést.

 • Vállalati fenntarthatósági stratégia, ESG stratégia alkotása, akciótervek készítése, implementálásuk a vállalati stratégiába, folyamtokba, szervezetbe, működésbe
 • Vállalati ESG jelentések és vállalati fenntarthatósági beszámolók elkészítésében történő szakértői közreműködés
 • Vállalati átvilágítás, helyzetelemzés készítése a vállalatnál, az érdekelt feleknél, beszállítóknál (alvállalkozóknál), az ellátási láncban, értékláncban szereplő üzleti partnereknél
 • A vállalati szervezeti/működési modell és irányítási rendszer ESG-kompatibilitásának elemzése
 • A 17 Fenntarthatósági Fejlődési Cél (SDG) alapján a releváns lényeges témák meghatározása, lehetséges, elérhető célok megfogalmazása
 • Felkészítés a vállalati ESG jelentés és a vállalati fenntarthatósági beszámoló követelményeinek történő megfelelésre
 • Az ESG szemléletnek, a körforgásos gazdaság elveinek, modelljeinek megfelelő, innovatív üzleti-működési modellek kidolgozása, vállalati, piaci bevezetése
 • A fenntarthatóságnak és a vállalati ESG szemléletnek megfelelő vállalati beavatkozások, lépések meghatározása,
 • A szükséges, lehetséges, versenyelőnyt jelentő fenntartható fejlesztési lehetőségek, külső termékek és szolgáltatások megtalálása, elemzése, értékelése, vállalati bevezetése
 • Megfelelő adatgyűjtési rendszerek kidolgozása, beépítése az adatszolgáltatási folyamatokba
 • Az adatalapú információkra alapozottan hatásmérések kialakítása, elvégzése, összehasonlítása
 • A beszállítók (alvállalkozók), az ellátási lánc, értéklánc releváns szereplőinek felkészítése az adat és információ szolgáltatásra a kötelezett vállalat felé (kérdések, elvárások, átvilágítások, adatgyűjtések)
 • Vállalati elemzések, változásértékelések készítése a vállalati ESG jelentések és a vállalati fenntarthatósági beszámolók, és azok továbbfejlesztése témaköreiben
 • A vállalati ESG-nek, vállalati fenntarthatóságnak, társadalmi felelősségvállalásnak (CSR) megfelelő szervezeti-működési modell módosítások, változtatások megfogalmazása, szabályzatok, munkaköri leírások készítése, kiegészítése
 • Az ESG-t, a vállalati fenntarthatóságot, a körforgásos gazdaságot, a hulladékképződés megelőzése elvét érintő edukációs, szemléletformáló programokban, képzésekben, workshopokban történő szakmai közreműködés 

 

 

További vállalati, üzletviteli tanácsadási területek

A más területeket érintő tanácsadási, szolgáltatási tevékenységeimről, valamint rólam a  www.drjanosiistvan.hu weboldalamon, illetve annak következő linkjein tájékozódhat: